punta
 
 

Universiteit Utrecht
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht
Doelstelling: creeer meer betrokkenheid en binding tussen medewerkers en studenten. Wat zijn de gemeenschappelijke kernwaarden van de Universiteit? Waar spreek je elkaar intern op aan? hoe draag je deze waarden uit naar de buitenwereld?
Uitdaging: een communicatiestrategie ontwikkelen die totaal verschillende doelgroepen raakt en in beweging zet.

Holland Horizon
Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Doelstelling: de promotie van de B.V. Nederland in het buitenland. Nederland als aantrekkelijk vestigingsland neerzetten, zowel economisch, fiscaal als sociaal/cultureel.
Uitdaging: Het kleine Nederland aan de grote wereld verkopen.

Values
Opdrachtgever: ABN AMRO Private Banking
Doelstelling: klantenbinding voor doelgroep die materieel gearriveerd is. Magazine dat zich moet onderscheiden van alle andere financiële en relatiemagazines. Het magazine moet de vergelijking met publieksbladen kunnen doorstaan.
Uitdaging: blad maken dat de afzender positioneert zonder de inhoud te schaden.

Insight  en Insight Online

Opdrachtgever: ABN AMRO Private Clients Global

Doelstelling: De betrokkenheid van de medewerkers bij de bank en haar klanten wereldwijd te intensiveren.

Uitdaging: Magazine off- en online maken dat voor alle wereldwijde medewerkers interessant is om te lezen en hen motiveert. 

Get Real
Opdrachtgever: KPN
Doelstelling: verhogen van het aantal gebruikers van I-Mode, alsook het intensiveren van diverse diensten van I-Mode. Imago verbeteren ten opzichte van Vodafone, dat wil zeggen: jonger, meer trendsettend dan volgend.
Uitdaging: blad maken voor zowel jonge mensen (scholieren en aanverwante groepen) als studenten en werkenden. En ervoor zorgen dat I-Mode aan al deze drie doelgroepen beter wordt verkocht.

Colourful Connections
Opdrachtgever: Fortis/Generale Bank
Doelstelling: zorgen dat de internationale medewerkers van Fortis/Generale Bank meer kennis gaan uitwisselen.
Uitdaging: inhoud maken die voor alle niveaus van werknemers interessant is. Zorgen voor goede intranet-content die de wisselwerking moet zijn met het magazine. Rekening houden met de diverse cultuurverschillen.

Orgyn
Opdrachtgever: Organon
Doelstelling: een tijdschrift voor gynaecologen in diverse landen, dat zonder een vakblad te zijn, voor hen interessante ontwikkelingen beschrijft en dat door uitstraling, onderwerpkeuze en manier van behandeling ook door huisgenoten wordt gelezen.
Uitdaging: een blad maken voor vrouwenartsen uit uiteenlopende culturen, dat ze toch allemaal interessant vinden.

Publieksbladen:

Residence
Doelstelling: een stijlvol woonmagazine voor de hogere inkomensklasse. Een magazine met reportages en tips over wonen en inrichten in stijl, voor mensen die zich dat kunnen veroorloven, maar waarbij je ook alleen maar kunt wegdromen. Met een spraakmakende vormgeving.
Uitdaging: een magazine maken met een niveau dat vergelijkbaar was met de top van de buitenlandse woonbladen, met een zeer beperkt budget.

Money
Doelstelling: een personal finance magazine dat de wereld van besparen, beleggen en besteden op een aantrekkelijke manier in kaart brengt.
Uitdaging: het terrein van persoonlijke financiën is tamelijk ingewikkeld. De kunst is dus tegelijk deskundig te zijn, maar ook entertainend.

Tableau
Doelstelling: een tijdschrift dat informeert over het brede terrein van de beeldende kunst.
Uitdaging: Een blad maken dat de inzichten van experts combineert met de toegankelijkheid van een publiekstijdschrift en ook een interessant medium is voor adverteerders.

Amice
Doelstelling: een opinierend magazine over cases uit de advocatuur
Uitdaging: juridische kwesties en cases op een aansprekende manier en voor een bredere doelgroep neerzetten.

Boeken:

Savoureravouler

Opdrachtgever: restaurant ZuidZeeland en wijnimporteur Divinite

Doelstelling: Een hoog responderend culinair boek om zoveel mogelijk bezoekers voor het restaurant en kopers van wijn te genereren

Uitdaging: een boek maken dat past bij het imago van de verschillende opdrachtgevers en in hoge mate aanzet tot actie

Nieuwe paden

Opdrachtgever: Lagerweij en Partners, adviesbureau op het gebied van human resources

Doelstelling: Een boek over persoonlijkheidsanalyses met zelftest

Uitdaging: de analyse en zelftest zo toegankelijk mogelijk maken voor leken, zonder aan inhoudelijkheid te verliezen

Eurodynamiek en fiscaliteit

Opdrachtgever: Fortis Nederland

Doelstelling:  Uitleg van de fiscale gevolgen van de invoering van de euro voor een bank

Uitdaging: Deze droge feitelijke materie aantrekkelijk en leesbaar maken voor een groot publiek

Typisch

Opdrachtgever:  MeesPierson Private Wealth

Doelstelling: Een boek waarin de hoofdrolspelers (de adviseurs) van een private bank op een voor hen kenmerkende/typische wijze worden verbeeld

Uitdaging: de adviseurs, private bankers dichter bij hun klanten brengen door hen op een bijzondere wijze te portretteren